Projecten 2019-01-16T20:11:48+00:00

No label

DOOR, ook een “No Label” plek

Een No Label plek is een locatie waar alle mensen met meer of minder afstand tot werk, laagdrempelig kunnen instromen om zichzelf verder te kunnen ontwikkelen. Op een niet alledaagse locatie kunnen nieuwe contacten gelegd worden, andere inzichten ontstaan en samen met andere vrijwilligers en/of de buurt activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd worden. Zinvol aan de slag, zonder hokjesgeest en vanuit eigen kracht met slechts  één belangrijke voorwaarde: “kom je afspraak na”Uiteindelijk doel van het No Label project is dat geleidelijk weer sprake is van een actief leven voor de deelnemers, binnen de eigen mogelijkheden en met een grote(re) portie zelfvertrouwen of geluk. Een plek waar je niet wordt aangesproken op je probleem, wel op dat wat je kunt.

Het project is in feite een gezamenlijke zoektocht om betrokken deelnemers te laten bloeien en groeien en past helemaal in de missie van DOOR. Gewerkt wordt aan de hand van de Scrum-methode: Geen boekwerken  vol schrijven met plannen; bovenal leren uit de praktijk. Gezamenlijk bekijken wat wel en wat niet werkt.

DOOR heeft No Label vanuit Maastricht naar Dordrecht gebracht.
Het project is in 2018 gestart. In 2019 wordt, samen met gemeente, het Vogelnest en het Spectrum DOORgegaan met dit mooie project.