Loading...
Over DOOR 2022-01-08T11:33:18+00:00

Drie daadkrachtige, bevlogen meiden vonden dat iets ontbrak in Dordrecht. Behoefte aan vernieuwing en aanvulling op ‘de ivoren kunsttoren’ van Dordrecht maakte dat DOOR in 2014 het daglicht zag. Sindsdien is het een groeiend en bloeiend vrijwilligersbedrijf dat voorziet in een lokale behoefte.

Op natuurlijke wijze is de organisatie uitgegroeid tot een unieke ontmoetingsplek

Bestuur

Hieronder het bestuur van stichting DOOR.

Elbert Kelholt
voorzitter

Meehelpen met het ontwikkelen en in stand houden van DOOR, als belangrijke sociale en culturele broedplaats in Dordrecht

David Stillebroer
bestuurslid

Als bestuurslid wil ik de atelierhouders bij DOOR op een goede manier faciliteren. Niet alleen door betaalbare ruimte te bieden, ook om ondernemerschap en samenwerking met elkaar en de stad te stimuleren.

John Reijnders
bestuurslid

Wil graag uit idealistische redenen mijn steentje bijdragen om Stichting Door sturing te geven naar de toekomst

Angelique Bode
bestuurslid

Volgt

Visie DOOR

Het voortdurend ontdekken, leren en laten gebeuren maakt van DOOR een bruisende doe-plek. Steeds in beweging en openstaand voor nieuwe impulsen. Een plek waar activiteiten in relatie met DOOR’s missie mogelijk gemaakt worden. Een vastomlijnd eindproduct is niet de insteek, de ontdekkingsreis ernaartoe wél. Op een respectvolle manier voor elkaar en het leefklimaat van de stad. Een meerwaarde voor Dordrecht.

Natuurlijk kan DOOR het niet alleen. Jij inspireert en versterkt de missie van DOOR!

Wil je meer lezen? Download hier de pdf van de infographic van DOOR.

Mede mogelijk gemaakt DOOR ...

DOOR verbindt op een laagdrempelige manier, creëert een (t)huisgevoel, is avontuurlijk, faciliteert ontmoetingen, verrast en is een tikkeltje eigenwijs. Boven alles is DOOR een betrouwbare en oprechte partner voor iedereen die wil samenwerken om zaken mogelijk te maken. DOOR is dé gastvrije non-profit proeftuin van Dordrecht en draait volledig op vrijwilligers.

Hoe werkt DOOR?

DOOR draait volledig op vrijwilligers. Mensen die vanuit hun bevlogenheid hun talent voor anderen willen inzetten. Deze mensen werken mee om activiteiten te realiseren en/of doen de organisatie, administratie of communicatie. Ook zijn er mogelijkheden om personen in bijvoorbeeld een leer- en werktraject te begeleiden of om jezelf te ontplooien. Talent en tijdsinvestering bepalen rol en inzet.

Financieel is DOOR afhankelijk van subsidies en giften. De horeca biedt een aanvullende inkomstenbron. Continue wordt naar nieuwe financiële middelen gezocht of worden diensten geruild.

DOOR heeft naast het bestuur drie poten:

  1. Ondersteuning. Voor o.a. de administratie, huisvesting, personeelszaken, financiën, fondsenwerving.
  2. Werkplaats.  Dé plek voor culturele en sociale activiteiten.  Hier worden bijvoorbeeld (podium)activiteiten en tentoonstellingen georganiseerd en de horeca draaiende gehouden.  Ook is de werkplaats geschikt voor experimenten, om te groeien en te b(l)oeien en er is ruimte  voor lokaal-sociaal-ondernemerschap.
  3. Innovatie of de denktank. Samen met de stad worden nieuwe ideeën bedacht, uitgewerkt  en voorbereid voor de werkplaats.  Werkt een  experiment goed? Dan wordt het onderdeel van de werkplaats.

ANBI DOOR

DOOR heeft een ANBI status. Dit betekent dat DOOR een instelling is die zich inzet voor algemeen nut en dat giften aan DOOR aftrekbaar zijn. Alle leden van het bestuur en kernteam zetten zich vrijwillig in voor DOOR. DOOR huurt het pand Spuiboulevard 220 van de Gemeente Dordrecht. DOOR heeft inkomsten uit fondsen, horeca, zaal en atelierverhuur. Alle inkomsten besteed DOOR aan activiteiten.

RSIN-nummer: 8549.76.474

Verder lezen: