Loading...
/Over DOOR
Over DOOR 2018-03-22T07:57:50+00:00

Drie daadkrachtige, bevlogen meiden vonden dat iets ontbrak in Dordrecht. Behoefte aan vernieuwing en aanvulling op ‘de ivoren kunsttoren’ van Dordrecht maakte dat DOOR in 2014 het daglicht zag. Sindsdien is het een groeiend en bloeiend vrijwilligersbedrijf dat voorziet in een lokale behoefte.

Op natuurlijke wijze is de organisatie uitgegroeid tot een unieke ontmoetingsplek

Stadswaardehuis DOOR pakt door

Vrijwilligersorganisatie DOOR timmert aan de weg. Bezoekersaantallen stijgen door de meer gevarieerde podiumprogrammering. Er is een duidelijke missie en professionalisering ingezet. Nieuwe samenwerkingsvormen starten in mooie lokale en internationale projecten en de haalbaarheid van een huiskamer voor de buurt wordt onderzocht. Kortom, allemaal zaken die meerwaarde creëren voor de stad. Meer hier over lezen? Download hier het persbericht.

Visie DOOR

Het voortdurend ontdekken, leren en laten gebeuren maakt van DOOR een bruisende doe-plek. Steeds in beweging en openstaand voor nieuwe impulsen. Een plek waar activiteiten in relatie met DOOR’s missie mogelijk gemaakt worden. Een vastomlijnd eindproduct is niet de insteek, de ontdekkingsreis ernaartoe wél. Op een respectvolle manier voor elkaar en het leefklimaat van de stad. Een meerwaarde voor Dordrecht.

Natuurlijk kan DOOR het niet alleen. Jij inspireert en versterkt de missie van DOOR!

Wil je meer lezen? Download hier de pdf van de infographic van DOOR.

Mede mogelijk gemaakt DOOR ...

DOOR verbindt op een laagdrempelige manier, creëert een (t)huisgevoel, is avontuurlijk, faciliteert ontmoetingen, verrast en is een tikkeltje eigenwijs. Boven alles is DOOR een betrouwbare en oprechte partner voor iedereen die wil samenwerken om zaken mogelijk te maken. DOOR is dé gastvrije non-profit proeftuin van Dordrecht en draait volledig op vrijwilligers.

Organisatie DOOR

Stichting DOOR bestaat uit een dagelijks bestuur en verschillende werkgroepen. De werkgroepen zijn verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het programma. Het dagelijks bestuur levert organisatorische, financiële en facilitaire zaken op beleidsniveau. Totaal zijn er ongeveer 60 vrijwilligers onbezoldigd actief.

Er is geen traditioneel management, DOOR legt de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie. Iedereen is verantwoordelijk voor het succes van DOOR en door iedereen verantwoordelijk te maken zetten we onze vrijwilligers in hun eigen kracht. Het kernteam en de werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en begroting van nieuwe activiteiten en ook voor de uitvoering hiervan. Het dagelijks bestuur ondersteunt en controleert op basis van de afgesproken taken, verantwoordelijkheden, budgetten etc.

ANBI DOOR

DOOR heeft een ANBI status. Dit betekent dat DOOR een instelling is die zich inzet voor algemeen nut en dat giften aan DOOR aftrekbaar zijn. Alle leden van het bestuur en kernteam zetten zich vrijwillig in voor DOOR. DOOR huurt het pand Voorstraat 142 van de Gemeente Dordrecht. DOOR heeft inkomsten uit horeca, zaal en atelierverhuur en wordt gesteund door het Bankgiroloterijfonds. Alle inkomsten vloeien weer terug de stichting in.

RSIN-nummer: 8549.76.474

Verder lezen:

We zijn er voor jou!

Kom langs, doe mee, of verzin iets geks

Neem contact op